7 STATOČNÝCH je CESTA. Strana 7 STATOČNÝCH sa vracia do politického ringu

 29. 10. 2019

Slovensko sa znovu nachádza na križovatke. Pamätáte sa na stranu 7 STATOČNÝCH? Už pred rokmi naša strana upozorňovala na vážne pochybenia, ktoré teraz postupne vyplávavajú na povrch a mnohí sa im čudujú.

Smiali sa nám a štátna moc mnohým našim členom spôsobila existenčné a iné vážne problémy. To bol aj jeden z dôvodov, prečo strana utlmila svoju činnosť.

Tomu všetkému je však koniec. 7 STATOČNÝCH sa vracia do politického boja. 7 STATOČNÝCH je CESTA pre Slovensko. Pridajte sa k nám.

Predseda strany Ing. Stanislav Béreš, mobil: 0908 837 264

Podpredseda strany pre administráciu Ing. Darina Kolesárová, mobil: 0908 999 801

Náš program z pred siedmich rokov je stále aktuálny.

rok 2011 - body programu 1,2,3 rok 2011 - body programu 4,5,6,7 rok 2011 -  letak pri zbere podpisov 1 rok 2011 -  letak pri zbere podpisov 2

Ak sa k nám chcete pridať pošlite krátky motivačný list a životopis 🙂 na email: 7statocnych@7statocnych.sk

Upravujeme náš web a uvítame aj v tom Vašu pomoc. Ďakujeme.

Ing. Stanislav Béreš