AKO SA HOSPODÁRI (A ZARÁBA) NA SLOVENSKU

 28. 8. 2015

POD VLÁDOU ŠTANDARDNÝCH STRÁN.

Nebudem dnes písať o makroekonomike, ale len o bezprostredných skúsenostiach s tým, ako sa hospodári s verejnými prostriedkami, fondmi – prípadne, ako sa vyťahujú peniaze z ľudí pod nátlakom.

Najskôr zdravotníctvo. V poslednom období prebieha intenzívna kampaň „odhaľovania“ prípadov korupcie v zdravotníctve. Samozrejme, že sa nepíše o skutočnej korupcii, ktorá deformuje zdravotníctvo už od dávna, ale jednotlivé prípady, ktoré sú jednak ťažko dokázateľné a svojou podstatou úplne zanedbateľné. Len nedávno bol široko medializovaný prípad Profesora Fischera, ktorý si údajne pýtal úplatok za operáciu. Ťažko sa dnes dopátrame pravdy, nakoľko profesor bol obvinený a existoval dokonca aj svedok (ten kto uplácal). Obvinený bol človek, ktorý je a bol pravdepodobne jeden z absolútnej špičky v kardiochirurgii a nakoľko bol postavený pod extrémny tlak – zvolil dohodu o vine a treste, aby sa snáď aj vyhol ďalšej medializácii. Išlo o sumu okolo troch tisíc Euro.

Presne v tom istom čase prebieha séria „školení“ v celom rezorte zdravotníctva o tom „ako sa brániť proti korupcii“. Lekári sú nútení sa školenia zúčastniť. Bez ohľadu na to aký postoj ku korupcii majú. Je to niečo podobné, ako keby sa robilo školenie pre všetko obyvateľstvo na tému „ako nekradnúť v samoobsluhe“ – bez ohľadu na to, či niekto má s podobnou aktivitou skúsenosť, alebo nie. Túto informáciu mám priamo od potenciálnych účastníkov školenia z Východoslovenského onkologického ústavu. Ďalší podobný nezmysel sa objavil v bratislavskom detskom kardiocentre, kde si lekári sami platili školenie, zaoberajúce sa ekonomikou a financiami v zdravotníctve. Ako je známe – títo ľudia sú odborníci, ktorí všetci pracujú cez poisťovne a s riadením ekonomiky a priamo s financiami vôbec neprichádzajú do kontaktu.

Školenia, ktoré sú podstatou aj obsahom úplne nezmyselné, a teda aj zbytočné, robia agentúry priamo napojené na vládnu stranu a ich predstaviteľov. Model financovania môže byť pre účastníka „bezbolestný“ – ak sa cyklus školení platí zo štátneho rozpočtu, alebo to financuje nejaký fond. Druhý prípad je samozrejme oveľa nepríjemnejší – lekári sú donútení tento nezmysel financovať sami.

Posledný prípad je z oblasti samosprávy. Na Banskobystrickom samosprávnom kraji – priamo na úrade – prebehlo za župana Murgaša školenie na aplikáciu rodovej rovnosti. Sám som mal možnosť si preštudovať študijné materiály. Pre tých, čo nevedia o čom je rodová rovnosť len krátko vysvetlím, že sa jedná o teóriu popierajúcu minimálne tri existujúce a platné vedné odbory, medzi nimi hlavne medicínu. Školenie bolo hradené čiastočne z tzv. Nórskych fondov a stálo viac ako 175 tisíc Euro. Mal som možnosť otestovať účastníkov zo základných pojmov (5 najjednoduchších otázok) a nikto nevedel na nič správne odpovedať.

Toto je len čiastková správa o tom, ako sa hospodári (a zarába) v krajine, kde doslova na nič nie sú peniaze, kde dôchodcovia majú denný rozpočet dve Eura a kde vládnu boľševici. Problém je, že v každých voľbách dostávajú napriek tomuto rozkrádaniu najviac hlasov a nič sa nemení.

Poďte s nami na našu CESTU a spolu to dokážeme.

PhDr. Stanislav Dermek, MBA