KANDIDUJEM DO PARLAMENTU. PRIDAJTE SA !

 3. 8. 2019

Najbližšie voľby do slovenského parlamentu rozhodnú o ďalšej ceste a smerovaní Slovenska. 

Slovensko je na pomyselnej križovatke, ktorou cestou ďalej pôjde.

Strana CESTA preto prijala na svojej  Republikovej rade dňa 1. augusta 2019  rozhodnutie, že strana bude kandidovať vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v prípade, ak na VÝZVU – STAŇ SA POSLANCOM/POSLANKYŇOU SLOVENSKÉHO PARLAMENTU zareaguje aspoň 7 STATOČNÝCH skutočných odborníkov/čok a vlastencov/kýň v každom samosprávnom kraji SLOVENSKA.

CESTA Strana vlastencov a odborníkov* (v minulosti pôsobiaca pod názvom 7 STATOČNÝCH) tak ponúka možnosť kandidovať do slovenského parlamentu každému, bez ohľadu na pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie, politické presvedčenie.

PODMIENKAMI NA KANDIDOVANIE SÚ:

1. ČESTNOSŤ

2. STATOČNOSŤ

3. ODBORNOSŤ 

4. BEZÚHONNOSŤ

5. NEZÁVISLOSŤ

6. AKTÍVNA PARTICIPÁCIA NA VOLEBNEJ KAMPANI 

7. LOJÁLNOSŤ K SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Pošlite nám svoj životopis a list, prečo chcete kandidovať do slovenského parlamentu najneskôr do 7. septembra 2019 na email:

kandidujem.do.parlamentu@strana-cesta.sk

a

kandidujem.do.parlamentu@gmail.com  

V roku 2011 bol pri zbere podpisov potrebných na registráciu politickej strany 7 STATOČNÝCH (teraz pod názvom CESTA) používaný propagačný materiál obsahujúci aj tieto body programu a preslov nižšie.

Teraz je rok 2019. Uplynulo 8 rokov. Zmenilo sa niečo? Skutočná zmena nastane len vtedy, ak budú do slovenského parlamentu kandidovať čestní/é a statoční/é odborníci/čky a voliči ich aj zvolia.

Ing. Stanislav Béreš

generálny manažér

0908837264

info@strana-cesta.sk

rok 2011 - body programu 1,2,3 rok 2011 - body programu 4,5,6,7

rok 2011 -  letak pri zbere podpisov 1 rok 2011 -  letak pri zbere podpisov 2

* CESTA Strana vlastencov a odborníkov (v minulosti pôsobiaca pod názvom 7 STATOČNÝCH) aktívne nevykonávala politickú činnosť od roku 2015 až doteraz. Závažné dôvody neaktivity politickej strany sa široká verejnosť dozvie v príhodnom čase.