KANDIDUJTE DO PARLAMENTU. PRIDAJTE SA !

 3. 2. 2023

Najbližšie voľby do slovenského parlamentu rozhodnú o ďalšej ceste a smerovaní Slovenska. 

Slovensko je na pomyselnej križovatke, ktorou cestou ďalej pôjde.

Strana 7 STATOČNÝCH je CESTA ponúka možnosť kandidovať do slovenského parlamentu každému, bez ohľadu na pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie, politické presvedčenie.

PODMIENKAMI NA KANDIDOVANIE SÚ:

1. ČESTNOSŤ

2. STATOČNOSŤ

3. ODBORNOSŤ 

4. BEZÚHONNOSŤ

5. NEZÁVISLOSŤ

6. AKTÍVNA PARTICIPÁCIA NA VOLEBNEJ KAMPANI 

7. LOJÁLNOSŤ K SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Pošlite nám svoj životopis a list, prečo chcete kandidovať do slovenského parlamentu čo najskôr na email:kandidujte@strana-cesta.sk

Ing. Stanislav Béreš

predseda strany

0908837264


rok 2011 - body programu 1,2,3 rok 2011 - body programu 4,5,6,7

rok 2011 -  letak pri zbere podpisov 1 rok 2011 -  letak pri zbere podpisov 2