Neprispôsobiví

 

Za neprispôsobivých občanov považujeme všetkých tých občanov Slovenskej republiky, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie sú schopní, alebo ochotní akceptovať jednak právne normy Slovenskej republiky, ako aj kultúrne zvyklosti. Prejavuje sa to najmä spôsobom života a to bývaním v provizórnych a hlavne nelegálne postavených príbytkoch, na cudzej alebo nelegálne nadobudnutej pôde, bez riadneho stavebného povolenia a kolaudácie. Ďalej ide o príživnícky spôsob nadobúdania si potravy a iných statkov a to hlavne krádežami, ohrozovanie verejného poriadku, ako aj ostatných občanov. Týchto občanov necharakterizuje žiadna etnická príslušnosť – ide o univerzálne platnú identifikáciu na základe vyššie uvedených prejavov.

Nakoľko títo občania chcú nepochybne žiť s väčšinovým obyvateľstvom budú musieť zvoliť jeden zo spôsobov, ako začať žiť s väčšinou a to tým, že sa väčšine prispôsobia.

Prvý spôsob predpokladá dobrovoľné prispôsobenie sa bez akéhokoľvek zásahu štátnej moci a to tým, že začnú riadne pracovať – bez pomoci zo strany štátu a bez finančných príspevkov, alebo akéhokoľvek iného spôsobu pozitívnej diskriminácie. Títo občania prestanú žiť v nelegálnych stavbách a budú sa živiť námedznou prácou, alebo podnikaním.

Všetci ostatní využijú druhý spôsob prispenia štátnej moci a to tým, že ich nelegálne príbytky budú úplne bezodplatne zlikvidované a oni budú s vlastným súhlasom ubytovaní v pracovných centrách, kde u nich špecializovaní pracovníci budú rozvíjať neexistujúce pracovné návyky, ako aj štandardný spôsob života. Postupne budú získavať kvalifikáciu a nebude u nich potrebné hľadať si zamestnanie, nakoľko samotné centrá budú poskytovať zamestnanie podľa konkrétnej, postupne získanej kvalifikácie. Za vykonanú prácu budú odmeňovaní podľa zmluvy.

Existovať budú len tieto dve alternatívy. Obidve možnosti sú otvorené a v prípade, že si neprispôsobivý občan, využívajúci štátnu pomoc prostredníctvom pracovného centra zarobí dostatočné množstvo prostriedkov, alebo získa zamestnanie mimo pracovného centra – môže centrum opustiť a začať podnikať, alebo pracovať mimo centra.

Naši odborníci pripravujú záväzné odborné stanovisko strany CESTA k tejto záležitosti ku voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v marci 2016 a dovtedy si názory našich odborníkov v zmysle vyššie uvedenej definície „Neprispôsobiví“ môžete vypočuť aj osobne na prednáškovom turné po Slovensku, ktoré začne už čoskoro a preto sledujte UDALOSTI na našom webe CESTY.