Peter Uličný

CV nášho odborníka už v krátkom čase.