Priama demokracia

Priama demokracia je super, ak funguje. Na Slovensku žiaľ stále nefunguje. Dôvodov, prečo je to tak je niekoľko. Absolútny základ, ktorý bude presadzovať strana CESTA je zníženie kvóra v referende. Nie je žiadny dôvod, aby voľby boli platné pri  napr.  15 % účasti (posledne Eurovoľby) a referendum by bolo neplatné.

V právnom poriadku Slovenskej republiky je inštitút referenda upravený v piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky (Piata hlava – Zákonodarná moc, Druhý oddiel, Čl. 93-100). Spôsob vykonania referenda je ustanovený zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.

Referendum v SR vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350 000 občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Predmetom referenda nemôžu byť:, základné práva a slobody, dane, odvody, štátny rozpočet.

Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Výsledky referenda môže NR SR zmeniť alebo zrušiť iba svojim ústavným zákonom až po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Takže zmena Ústavy Slovenskej republiky je CESTA k priamej demokracie. Samozrejme bude nevyhnutné aj jasne upraviť hlasovacie práva občanov SR. Na tom všetkom už pracujú naši odborníci, aby v súlade so zákonom mohla aplikácia priamej demokracie nastať aj na Slovensku (nielen vo Švajčiarsku)

Naši odborníci pripravujú záväzné stanovisko strany CESTA k tejto záležitosti.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Naši odborníci pripravujú záväzné odborné programové stanovisko strany CESTA v bode programu: Priama demokracia a do jeho oficálneho zverejnenia si názory našich odborníkov môžete vypočuť aj osobne na prednáškovom turné po Slovensku, ktoré začne už čoskoro a preto sledujte UDALOSTI na našom webe CESTY.