Slobodné podnikanie

Slobodné podnikanie podľa strany CESTA znamená, že štát nezasahuje nad mieru obvyklú do vašej činnosti – vášho malého podnikania, nezaťažuje vás byrokratickými úkonmi, a ak vám už štát nepomáha, tak vám aspoň neškodí.

Strana CESTA stojí na strane malých podnikateľov a živnostníkov. Sme za to, aby malí podnikatelia /obrat do 500 000 ročne/ boli čo najmenej molestovaní zo strany štátu. Návrhy pripravujú naši odborníci a v krátkom čase a sa o nich verejnosť dozvie viec.

Živnostníci do obratu 50 000 eur  ročne majú zaplatiť jednorázovú paušálnu daň vo výške 1 250 eur a jednorázový paušálny poplatok za kompletný súbor sociálnych, zdravotných, nemocenských a pod. platieb vo výške 1 250 eur ročne. Tým by boli všetky činnosti a platby zo strany živnostníka na ročnej báze voči štátu vyplatené a vybavené a drobní živnostník a podnikateľ by sa mohol venovať len a len svojej robote a nie vybavovaniu papierov a štátnej byrokracie. Konkrétne návrhy v tejto oblasti predložia naši odborníci na verejnú diskusiu.