Slovenská koruna

Slovenská koruna ako paralelné platidlo na území Slovenskej republiky by nijako nenarušilo existenciu EURA. Práve naopak, slovenská koruna by napomohla rozvoju podnikania na Slovensku, zvýšila by zamestananosť a Slovensko by profitovalo ako z existencie EURA, tak aj z existencie vlastného platidla. Naši odborníci pripravujú záväzné stanovisko strany CESTA k tejto záležitosti.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Naši odborníci pripravujú záväzné odborné programové stanovisko strany CESTA v bode programu: Slovenská koruna a do jeho oficálneho zverejnenia si názory našich odborníkov môžete vypočuť aj osobne na prednáškovom turné po Slovensku, ktoré začne už čoskoro a preto sledujte UDALOSTI na našom webe CESTY.