PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016

  Sobota  5. 3. 2016

svojou neúčasťou rozhodujete o budúcnosti Slovenska.