Stretnutia s odborníkmi v Rimavskej Sobote

  Pondelok  21. 9. 2015

Stretnite naších odborníkov na čele s Doc. RNDr. Miloslavom Hettešom, CSc. dňa 21. septembra 2015 v Rimavskej Sobote medzi občanmi na ulici, na námestí 🙂

Vážení sympatizanti a podporovatelia strany CESTA Strana vlastencov a odborníkov, v horeuvedených dňoch budeme vo vašom meste. Ak máte záujem aj o osobné stretnutie, neváhajte a kontaktujte nás na telefónnom čísle 0911 177 007 alebo emailom na: stretnutiasobcanmi@strana-cesta.sk

Snímka obrazovky 2015-09-09 o 6.28.49