Zostavovanie kandidátnych listín pre parlamentné voľby 2016

  Štvrtok  3. 12. 2015

ak chcete kandidovať, pomôcť – pridajte sa – pridajtesa@strana-cesta.sk