VIDEO: 7 STATOČNÝCH je CESTA

 4. 11. 2019

7 STATOČNÝCH sa vracia do politického boja. 7 STATOČNÝCH je CESTA pre Slovensko. Pridajte sa k nám.

Predseda strany Ing. Stanislav Béreš, mobil: 0908 837 264

Podpredseda strany pre administráciu Ing. Darina Kolesárová, mobil: 0908 999 801

Náš program z pred siedmich rokov je stále aktuálny.