VÝZVA – STAŇ SA POSLANCOM/POSLANKYŇOU SLOVENSKÉHO PARLAMENTU

 3. 8. 2019

CESTA Strana vlastencov a odborníkov* (v minulosti pôsobiaca pod názvom 7 STATOČNÝCH) ponúka možnosť kandidovať do slovenského parlamentu každému, bez ohľadu na pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie, politické presvedčenie.

Najbližšie voľby do slovenského parlamentu totiž rozhodnú o ďalšej ceste a smerovaní Slovenska. 

Slovenská republika je na pomyselnej križovatke, ktorou cestou ďalej pôjde. Skutočná zmena na Slovensku nastane len vtedy, ak budú do slovenského parlamentu kandidovať čestní/é a statoční/é odborníci/čky a voliči ich aj zvolia a preto vyzývame skutočných/é vlastencov/ky a odborníkov/čky:

PRIDAJTE SA A KANDIDUJTE DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

PODMIENKAMI NA KANDIDOVANIE SÚ:

1. ČESTNOSŤ

2. STATOČNOSŤ

3. ODBORNOSŤ 

4. BEZÚHONNOSŤ

5. NEZÁVISLOSŤ

6. AKTÍVNA PARTICIPÁCIA NA VOLEBNEJ KAMPANI 

7. LOJÁLNOSŤ K SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Pošlite nám svoj životopis a list, prečo chcete kandidovať do slovenského parlamentu najneskôr do 7. septembra 2019 na email:

kandidujem.do.parlamentu@strana-cesta.sk

a

kandidujem.do.parlamentu@gmail.com

V roku 2011 bol pri zbere podpisov potrebných na registráciu politickej strany 7 STATOČNÝCH (teraz pod názvom CESTA) používaný propagačný materiál obsahujúci aj tieto body programu a preslov nižšie. 

Teraz je rok 2019. Uplynulo 8 rokov. Zmenilo sa niečo? Skutočná zmena nastane len vtedy, ak budú do slovenského parlamentu kandidovať čestní/é a statoční/é odborníci/čky a voliči ich aj zvolia.

Ing. Stanislav Béreš

generálny manažér

0908837264

info@strana-cesta.sk

CESTA Strana vlastencov a odborníkov (v minulosti pôsobiaca pod názvom 7 STATOČNÝCH) aktívne nevykonávala politickú činnosť od roku 2015 až doteraz. Závažné dôvody neaktivity politickej strany sa široká verejnosť dozvie v príhodnom čase.