Západná Sahara či grécky ostrov pre imigrantov do EÚ

 3. 9. 2015

RIEŠENIE PROBLÉMU UTEČENCOV PODĽA STRANY CESTA

Utečenecká kríza naplno odhalila nefunkčnosť Európskej únie a najmä skutočnosť, že EÚ je totálne infiltrovaná zradcami, ktorí sú vo vrcholných pozíciách v jednotlivých členských krajinách.

Strana CESTA navrhuje nasledovné dlhodobé a definitívne riešenie tejto krízy:

  1. Identifikácia všetkých takzvaných utečencov, ktorí sa nelegálne dostali do EÚ a to od dátumu 1. januára 2015. Identifikácia bude podľa krajiny, z ktorej prišli.
  2. Vyčlenenie územia v rámci EÚ (niektorý z gréckych ostrovov, ktorý by zároveň slúžil aj ako zábezpeka za poskytnutie záchranného balíka v miliardách EUR Grécku zo strany európskych inštitúcií), a/alebo územia, ktoré nie je pod kontrolou žiadneho štátu, prípadne je kontrola len deklarovaná (napr. Západná Sahara)
  3. Zriadenie výcvikového tábora s plnou infraštruktúrou pre všetkých týchto utečencov s potenciálnou kapacitou 1,5 milióna ľudí. Tábor bude pod kontrolou vojsk NATO a riadený jeho zložkami. Financovaný bude členskými krajinami EÚ.
  4. Oddelenie mužov na jednej strane a žien a detí na strane druhej.
  5. Poskytnutie vojenského výcviku pre všetkých mužov s tým, že následne budú nasadení do boja v krajinách svojho pôvodu, za predpokladu, že v týchto krajinách je vojna alebo občianska vojna, ako je deklarované. Vojenské operácie budú financované a riadené vojenskou organizáciou NATO.

Toto riešenie vychádza z predpokladu, že svoju slobodu si každý musí chcieť vybojovať sám a ak mu skutočne záleží na slobode a chce pre svoju slobodu niečo spraviť – je to riešenie. Pomoc EÚ a NATO je tou pomocou, ktorá je skutočne účinná a je zároveň aj trvalým riešením tejto a potenciálne aj ďalších kríz. Týmto spôsobom bojovali v 2.svetovej vojne európske národy v radoch vojsk Spojeného Kráľovstva a toto riešenie fungovalo.

Ak súhlasíte s návrhmi strany CESTA vypracovanými našimi odborníkmi, pošlite ich tiež príslušným inštitúciam, šírte ich ďalej alebo nás podporte akoukoľvek formou podľa Vašej úvahy.